הוראות כלליות לכל המסלולים:

 • מומלץ ללמוד בסמסטר א, שנה א את הקורס סדנה בכתיבת הוכחות. קורס זה הינו קורס בחירה שניתן ללמוד רק בסמסטר א שנה א (פרט לאישורים חריגים של ועדת הוראה). קורס זה אינו נחשב קורס בחירה רגיל במסגרת חובות הבחירה של המסלולים השונים.
 • חובה להשלים את דרישות הלימודים באנגלית (2 נק״ז או מבחן פטור), עד תם שנה ב‘.
 • חובה להירשם לקורסים הבאים בסמסטר א, שנה א:
 • חובה ללמוד במקביל לקורס הסתברות את הקורסים מבוא לאנליזה וחשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 1. לחלופין, ניתן ללמוד את הקורס בהסתברות לאחר שנלמדו שני הקורסים הנ“ל.
 • הקורס הסתברות יינתן בשפה האנגלית, בהתאם להנחיית האוניברסיטה.
 • ישנן דרישות נוספות לשם המשך לתואר שני, המסומנות בטבלאות הקורסים. על תלמידים אשר שוקלים המשך לתואר שני לקחת זאת בחשבון בתכנון מערכת השעות.

מסלולי הלימוד

תואר חד-חוגי

מתמטיקה כללית

המגמה במתמטיקה כללית מעניקה לתלמיד רקע רחב ומעמיק במגוון התחומים המרכזיים של המתמטיקה. הלימודים כוללים מקצועות חובה בסיסיים במתמטיקה, ואפשרויות רחבות של מקצועות בחירה לפי הכוון המועדף על התלמיד; במיוחד ניתן לבנות תוכנית בכיוון המתמטיקה השימושית.

דרישות המסלול
נק"ז כולל: 124.0

מתמטיקה מחלקה ראשית עם חטיבה

בתוכנית לימודים של ראשי + חטיבה התלמיד לומד את רוב הקורסים במחלקה הראשית וקורסים נוספים של חטיבה במחלקה אחרת המציעה חטיבה על פי בחירתו. בסיום הלימודים התלמיד מקבל תואר עפ“י המחלקה הראשית.

המחלקה למתמטיקה מציעה תוכנית לימודים של מתמטיקה כמחלקה ראשית וכן חטיבת לימודים במתמטיקה. בוגרי מתמטיקה במחלקה ראשית הזאת יכולים להתקבל לתואר שני במחלקה למתמטיקה ללא השלמות (בתנאי שציוניהם עומדים בדרישות הסף). לימודים בתוכנית מתמטיקה ראשית מקנים תעודת תואר B.Sc במתמטיקה.

במקרה של חפיפה חלקית בין טבלאות מקצועות החובה של המחלקות, על הסטודנט להשלים את יתרת הנקודות מתוך מקצועות הבחירה במחלקה הראשית או החטיבה, בכפוף לאישור יו“ר ועדת הוראה של המחלקה הראשית.

במחלקות בהן ניתנים קורסי שירות של המחלקה למתמטיקה על התלמיד ללמוד את קורסי המתמטיקה עפ“י תכנית הלימודים של מתמטיקה כללית, כפי שיקבע על ידי ועדת ההוראה של המחלקה למתמטיקה. לתלמידים הלומדים חטיבה במתמטיקה מומלץ ללמוד קורסים מתקדמים של המחלקה למתמטיקה במקום קורסי השירות המקבילים בתחום המתמטיקה הניתנים במחלקה הראשית.

דרישות המסלול
נק"ז כולל: 124.0

חטיבה במתמטיקה

דרישות המסלול
נק"ז כולל: 124.0

תואר דו-חוגי

מסלול דו-מחלקתי במתמטיקה ומדעי המחשב

תוכנית הלימודים היא באחריות משותפת של המחלקה למתמטיקה והמחלקה למדעי המחשב.

דרישות המסלול
נק"ז כולל: 124.0

מסלול דו-מחלקתי במתמטיקה ופיסיקה

המתמטיקה והפיסיקה התפתחו במקביל ויש ביניהם קשרי גומלין והפריה הדדית. לפיכך, מדובר בשילוב לימודים טבעי ומקובל. התכנית הדו-מחלקתית לתואר ראשון במתמטיקה ובפיסיקה מיועדת לתלמידים אשר מעוניינים לשלב בין התחומים תוך מתן משקל דומה ללימודים בכל אחת מהמחלקות. ניתן להמשיך מתכנית הלימודים לתואר שני הן במתמטיקה והן בפיסיקה, אך כדי להימנע מהצורך בהשלמות, יש לשים לב לבחור בקורסים מתאימים במסגרת קורסי הבחירה לקראת סוף התואר.

תלמידים המעוניינים לשים דגש רב יותר על לימודי המתמטיקה יכולים ללמוד לתואר ראשי במתמטיקה עם חטיבה בפיסיקה, ואילו תלמידי פיסיקה המעוניינים רק ללמוד כמה מקורסי היסוד במתמטיקה ברמה גבוהה יותר מהנדרש בלימודי הפיסיקה יכולים לבחור באפשרות של לימודי פיסיקה כמחלקה ראשית עם חטיבה במתמטיקה.

דרישות המסלול
נק"ז כולל: 124.0

מסלול דו-מחלקתי במתמטיקה ומדעי הרוח

התואר מקנה תעודה משולבת B.Sc. במתמטיקה ו- B.A. במדעי הרוח והחברה

דרישות המסלול
נק"ז כולל: 124.0

תואר כפול

מתמטיקה והנדסת תעשייה וניהול

זוהי תכנית שמקנה תואר ”בוגר“ B.Sc במתמטיקה, ותואר ”מוסמך למדעים“ B.Sc (מהנדס) בהנדסת תעשייה וניהול.

משך הלימודים בתכנית הוא 8 סמסטרים לפחות (התוכנית המומלצת הינה ל- 9 סמסטרים). התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים. יוכלו להתקבל לתכנית סטודנטים עם סכם הנדסה 530 ומעלה העומדים בתנאי הקבלה של שתי המחלקות. סטודנטים שאינם עומדים בתנאים אלה יוכלו להתקבל לתוכנית, במקרים מיוחדים, בהסכמת שתי המחלקות. כמו כן סטודנט יוכל להתקבל לתוכנית על תנאי ואם יעמוד בתנאים של סוף שנה א‘ יתקבל לתוכנית.

סטודנטים בתכנית יידרשו לעמוד בתנאים הבאים בתום שנה א‘ ללימודיהם בתכנית:

 1. לעבור בהצלחה את כל מקצועות החובה של שנה א‘ (כמפורט בהמשך).
 2. ממוצע כל הקורסים 80 לפחות.
 3. ממוצע כל הקורסים במתמטיקה והקורסים במדעי המחשב 75 לפחות.
 4. ציון כל קורס במתמטיקה 65 לפחות.

הסטודנט יירשם לתכנית המשולבת במדור רישום. הודעה על קבלה לתכנית המשולבת תשלח ע“י מדור רישום לשתי המחלקות. על הסטודנט המתקבל לתכנית המשולבת לבצע רישום לקורסים בשתי המחלקות.

בוגרי התכנית בציון מתאים יוכלו להתקבל לתואר שני במחלקה להנדסת תעשייה וניהול או במחלקה למתמטיקה.

לפרטים נוספים על תכנית הלימודים

דרישות המסלול
נק"ז כולל: 210.0

מתמטיקה והנדסת חשמל ומחשבים

התוכנית המשולבת הנדסת חשמל ומחשבים - מתמטיקה המוצעת מיועדת להכשיר תלמידים ”דו-לשוניים“ בשני התחומים. לבוגרי התוכנית יוענק תואר כפול: בוגר B.Sc בהנדסת חשמל ומחשבים ובוגר B.Sc במתמטיקה. לפיכך, בוגר התוכנית יוכל (ויעודד) להמשיך ללא השלמות לתואר שני במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים או במחלקה למתמטיקה, לפי בחירתו.

התוכנית מיועדת לתלמידים שיעמדו בתנאי הקבלה לתואר ראשון של כל אחת מהמחלקות –מתמטיקה והנדסת חשמל ומחשבים. לכל תלמיד יותאם מנחה אישי שילווה אותו מקבלתו לתוכנית לכל אורך הלימודים. התלמידים ישתייכו לשתי המחלקות. בכל שלב תלמיד יוכל לפרוש מהתוכנית ולהמשיך לתואר יחיד לפי בחירתו, במידה ומצבו האקדמי יהיה תקין (לאחר אישור ועדת הוראה של המחלקה המתאימה), תוך השלמת החובות הרגילות של המחלקה המתאימה.

על מנת להמשיך בתוכנית על התלמיד לשמור על ממוצע שנתי מעל 85 (למעט אישור חריג של האחראים על התוכנית בשתי המחלקות)

לפרטים נוספים על תכנית הלימודים

דרישות המסלול
נק"ז כולל: 210.0

מתמטיקה והנדסת מכונות

זוהי תכנית לתלמידים מצטיינים המקנה תואר כפול : B.Sc במתמטיקה ו-B.Sc בהנדסת מכונות. משך התוכנית ארבע וחצי שנים. יתקבלו תלמידים העומדים בתנאי הקבלה של המחלקה למתמטיקה והנמצאים ב-20% העליונים של הנרשמים להנדסת מכונות. על התלמידים לשמור על ממוצע שנתי שלא יפחת מ-80.

לפרטים נוספים על תכנית הלימודים

דרישות המסלול
נק"ז כולל: 210.0

תכנית מיוחדת

תכנית אשלים

מטרת התוכנית היא לחשוף את הסטודנטים המצטיינים ביותר לתחומי מדעי הטבע. לתוכנית יתקבלו מועמדים מצטיינים לתואר ראשון עם נתוני קבלה גבוהים ביותר. סטודנטים ותיקים שיצטיינו בלימודיהם יוכלו להצטרף החל משנה שניה.

למצטייני ”אשלים“ תיבנה מסגרת לימודים שתאפשר להם למצות את יכולותיהם הגבוהות. תכנית הלימודים תכלול מערכת לימודים עיקרית במחלקה למתמטיקה בשילוב של קורסים מכלל הקורסים המוצעים באוניברסיטה (באישור מנחה אישי והמחלקה נותנת הקורס).

בנוסף יתקיימו מפגשים עם נוכחות חובה לתלמידי ”אשלים“, כתנאי להשתתפותם בתוכנית.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הפקולטה למדעי הטבע.

תוכנית קורסים במגמת מדעי המוח בתוכנית ”אשלים“

משנת הלימודים תשע“ז הסטודנטים בתוכנית ”אשלים“ יוכלו ללמוד במסגרת הלימודים שלהם לתואר ראשון במגמת מדעי המוח. התוכנית דורשת מהתלמידים להשלים לפחות חמישה קורסים (אפשרי יותר) מרשימת הקורסים הבאה. הקורסים הספציפיים שהתלמידים ילמדו ייקבעו בהתייעצות עם היועץ המחלקתי של התוכנית.

מדובר בשלושים הנקודות שתלמידי אשלים יכולים לבחור. מגמת מדעי המוח תופיע בגיליון הציונים של כל מי שילמד מקבץ של חמישה קורסים של המגמה. התואר שירשם בתעודת הבוגר יהיה התואר של המחלקה אליה משתייך התלמיד. בפרטי תעודת התואר ירשם רק שם המחלקה שאליה משויך התלמיד: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, או מדעי הגיאולוגיה והסביבה.

התוכנית בנויה בצורה המותאמת לתוכנית הלימודים המחלקתית של התלמיד ומאפשרת הבנת תהליכים מרמת תא העצב הבודד עד לרמת המוח השלם.

קורסים במגמת מדעי המוח
 1. על התלמידים ללמוד לפחות חמישה קורסים מהרשימות הבאות.
 2. יש ללמוד לפני את קורסי הקדם.
 3. קורסי הקדם של הקורסים ברשימה לא יחשבו כחלק מחמשת הקורסים.
 4. על התלמידים ללמוד לא יותר משני קורסים מרשימה ב‘ במסגרת המגמה.
 5. קורסים שנמצאים בתוכנית החובה המחלקתית לא יחשבו כקורסים במגמה.

תכנית דקלים

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים, הלומדים במחלקה למתמטיקה ונמצאים בשנת הלימודים השנייה או השלישית לתואר הראשון.

התכנית מאפשרת לתלמידים מצטיינים, המתכוונים להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים, להיחשף לפעילות מחקרית.

פרטים נוספים באתר הפקולטה למדעי הטבע.

תלמידים המשתתפים בתוכנית ”דקלים“ ילמדו במסגרת תכנית הלימודים את הקורס ”התנסות מחקרית“, במהלך כל סמסטר לימודים, במסגרת קורסי בחירה במחלקה:

 1. 201-17771 התנסות מחקרית 1
 2. 201-17772 התנסות מחקרית 2
 3. 201-17773 התנסות מחקרית 3
 4. 201-17774 התנסות מחקרית 4

סיכום הדרישות במסלולים השונים

דרישת מסלול
מתמטיקה כללית
מתמטיקה מחלקה ראשית עם חטיבה
חטיבה במתמטיקה
מסלול דו-מחלקתי במתמטיקה ומדעי המחשב
מסלול דו-מחלקתי במתמטיקה ופיסיקה
מסלול דו-מחלקתי במתמטיקה ומדעי הרוח
מתמטיקה והנדסת תעשייה וניהול
מתמטיקה והנדסת חשמל ומחשבים
מתמטיקה והנדסת מכונות
לימודי חובה במתמטיקה

61.0 נק“ז

61.0 נק“ז

20.0 נק“ז

49.0 נק“ז

56.0 נק“ז

45.0 נק“ז

65.0 נק“ז

73.0 נק“ז

69.0 נק“ז

חובת בחירה באנליזה

קורס אחד לפחות

קורס אחד לפחות

קורס אחד לפחות

חובת בחירה באלגברה

קורס אחד לפחות

קורס אחד לפחות

קורס אחד לפחות

קורס אחד לפחות

קורס אחד לפחות

בחירה במתמטיקה

לפחות 24.0 ולכל היותר 50.0 נק“ז

בדיוק 18.0 נק“ז

לפחות 8.0 נק“ז

לפחות 2 קורסים, לכל היותר 26.0 נק“ז

לפחות 8.0 נק“ז

לפחות 5 קורסים, לפחות 20.0 נק“ז

לפחות 8.0 ולכל היותר 13.0 נק“ז

לפחות 8.0 ולכל היותר 13.0 נק“ז

בדיוק 17.0 נק“ז

לימודי חובה במדעי המחשב

3.0 נק“ז

3.0 נק“ז

לימודי השלמה למדעים

לכל היותר 20.0 נק“ז

לכל היותר 8.0 נק“ז

לימודי בחירה כלליים

לכל היותר 6.0 נק“ז

לכל היותר 4.0 נק“ז

לכל היותר 6.0 נק“ז

לפחות 2.0 ולכל היותר 3.0 נק“ז

לכל היותר 3.5 נק“ז

לכל היותר 2.0 נק“ז

לכל היותר 4.0 נק“ז

לימודי חובה כלליים

2.0 נק“ז

2.0 נק“ז

2.0 נק“ז

2.0 נק“ז

2.0 נק“ז

2.0 נק“ז

2.0 נק“ז

2.0 נק“ז

2.0 נק“ז

חטיבה חיצונית

בדיוק 28.0 נק“ז

חובת-בחירה במתמטיקה

לפחות 2 קורסים

לימודי חובה במחלקה האחרת

35.5 נק“ז

לפחות 55.0 נק“ז

לפחות 54.0 נק“ז

לפחות 119.5 ולכל היותר 123.5 נק“ז

לפחות 119.0 ולכל היותר 123.0 נק“ז

בדיוק 114.5 נק“ז

לימודי בחירה במחלקה האחרת

קורס אחד לפחות

לימודי חובה בפיסיקה

4.0 נק“ז

נק"ז כולל

124.0

124.0

124.0

124.0

124.0

124.0

210.0

210.0

210.0