עמוד זה מציג את כל האירועים המתרחשים במחלקה השבוע. ניתן לבחור שבוע אחר, או תאריכים שונים, בשדות בתחתית העמוד.

BGU Probability and Ergodic Theory (PET) seminar

תב“ה

יוני 13, 11:10—12:00, 2024, -101

מרצה

Gill Goffer (UCSD)


תאריכים אחרים