המגמה במתמטיקה כללית מעניקה לתלמיד רקע רחב ומעמיק במגוון התחומים המרכזיים של המתמטיקה. הלימודים כוללים מקצועות חובה בסיסיים במתמטיקה, ואפשרויות רחבות של מקצועות בחירה לפי הכוון המועדף על התלמיד; במיוחד ניתן לבנות תוכנית בכיוון המתמטיקה השימושית.

Dependency Graph

Nodes are draggable, double click for more info

The Degree Requirements

To satisfy this degree program, each of the following requirements should be satisfied. Note that these are not mutually exclusive: a given course may satisfy more than one requirement.

Mandatory general math studies 60.0 Credits

The courses in each of the following lists should be taken

Additional core math courses
Additional core math courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
13.0
0171 Introduction to Set Theory 4/0 4.0 Spring
2201 Discrete Mathematics 4/2 5.0 Fall
8001 Probability 4/0 4.0 Fall
Mandatory general courses
Mandatory general courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
0.0
299.1.1121 Library Orientation 0/0 0.0 Fall, Spring
900.5.5001 Prevention of sexual harassment: The Israeli Law and the University regulations 0/0 0.0 Fall, Spring
Mandatory English courses
Mandatory English courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
153.1.5051 Advanced English 2 4/0 2.0 Fall, Spring

Mandatory CS studies precisely 1 course

Precisely 1 course from the following course list:

In exceptional case, other programming courses may be taken (by aproval of the teaching committee)
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
8.0
202.1.1011 Computer Programming 4/2 5.0 Fall
202.1.9041 Introduction to Programming with Python 2/2 3.0 Fall

Elective mathematics studies at most 27.0 credits

At most 27.0 credits from the following course lists:

Advanced mathematics courses

The advanced courses given by the mathematics department are advertised on the department webpage, prior to the beginning of the semester

Advanced courses in Computer Science
Advanced courses in Computer Science.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
9.5
202.1.2011 computational models 4/2 5.0 Spring
202.1.3011 Introduction to Numerical Analysis 4/1 4.5

Elective studies from a recommended unit at most 18.0 credits

לימודי החטיבה הם בדרך כלל קורסי ליבה ממחלקה אחת (כלשהי), וטעונים אישור המחלקה נותנת הקורסים ואישור יו”ר ועדת ההוראה של המחלקה למתמטיקה.

במקרים מיוחדים, ובאישור מראש של יו”ר המחלקה למתמטיקה, ניתן יהיה לצרף מקצועות קרובים ממספר מחלקות .יתרת הנקודות שאינן מנוצלות לחטיבה מתווספת למכסת לימודי הבחירה במתמטיקה.

תלמידי מתמטיקה המעוניינים לשלב לימודי מתמטיקה עם לימודים במחלקות אחרות במדעי הטבע או במדעי הרוח והחברה יוכלו לעשות כן גם במתכונת של לימודי מתמטיקה כמחלקה ראשית.

General elective studies precisely 5.5 credits

הקורסים ייבחרו על ידי הסטודנט מתוך מכלול הקורסים המוצעים באוניברסיטה

Science complement studies at least 7.0 and at most 9.0 credits

לימודי השלמה למדעים מוגדרים כקורסים מהפקולטה למדעי הטבע, ומהרשימה מטה. צירופים או שילוב מקצועות אחרים שאינם ברשימה המופיעה מטה, טעונים אישור יו”ר ועדת הוראה. אם קורס אינו פתוח לרישום ניתן לפנות למזכירות המחלקה ולהגיש בקשה ע”ג טופס “בקשה לרישום לקורסים” החל משבועיים לפני פתיחת הרישום ועד תום השבוע הראשון של תקופת השינויים.

הערות:

קורסים אלו אינם נכללים כהשלמה למדעים:

 • מבוא לכלכלה ללא כלכלנים 10111-142
 • מנוי בתזמורת 11281-900
 • סוגיות נבחרות במדע 13032-900
 • החוויה התיאטרונית 10056-151
 • פילוסופיה של המתמטיקה 13421-131
 • קורסים שונים בשפות

לא ניתן לקחת קורסי שרות מהמחלקות למדעי הטבע כקורסי השלמה למדעים.

At least 7.0 and at most 9.0 credits from the following course lists:

Science complements - Economics
 • 142-11011 מבוא לכלכלה א’ (חייב ציון סופי 70 על מנת שהרשם למבוא לכלכלה ב)
 • 142-11021 מבוא לכלכלה ב’
 • 142-12561 מבוא לתורת המשחקים
 • 142-16701 משחקים שיתופיים
Science complements - Physics
 • 203-11371 פיסיקה 1 -הנדסת חשמל
 • 203-11471 פיסיקה 2א (ניתן להוסיף מעבדה 203-11381.)
 • 203-11281 פיסיקה 1 לתלמידי פיסיקה
 • 203-12281 מכניקה אנליטית
 • 203-12371 פיסיקה 2 לתלמידי פיסיקה.
 • 203-11101 אסטרונומיה כללית.
Science complements - Geology
 • 206-19011 מבוא לגיאולוגיה
 • 206-11051 מבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית
 • 206-11121 מבוא לפליאונטולוגיה
 • 206-11151 מבוא למאובנים
 • 206-11041 מבוא לגיאולוגיה דינמית (קורס קדם: מבוא לגיאולוגיה)
 • 206-11134 מינרלים וסלעים בשדה (4 ימים של סיורים)
Science complements - Chemistry

תלמידים המעוניינים לבחור מקצועות מהמחלקה לכימיה יכולים לבחור מתוך הרשימה מומלצת למחלקות אחרות בכל הרכב שהוא ובתאום עם היועצים של המחלקה לכימיה. (כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה בסמסטר אביב בלבד).

Science complements - CS

כל קורסי המחלקה למדעי המחשב הינם קורסי השלמה למדעים, בתנאי שעומדים בקורסי הקדם.