23–2022–ב

ד"ר יאיר הרטמן

נושאי לימוד

  • שרשראות מרקוב סופיות, פרון פורבניוס.
  • שרשראות אינסופיות, הילוכים מקריים על חבורות.
  • נשנות-חולפות.
  • מרטינגלים, זמני עצירה ומידות פגיעה.
  • אנטרופיה (של שנון, ולהילוכים מקריים).

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0711