גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף