המגמה במתמטיקה כללית מעניקה לתלמיד רקע רחב ומעמיק במגוון התחומים המרכזיים של המתמטיקה. הלימודים כוללים מקצועות חובה בסיסיים במתמטיקה, ואפשרויות רחבות של מקצועות בחירה לפי הכוון המועדף על התלמיד; במיוחד ניתן לבנות תוכנית בכיוון המתמטיקה השימושית.

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף

דרישות המסלול

על מנת לסיים את התואר במסלול זה, יש למלא את כל הדרישות הבאות. שימו לב שהדרישות אינן זרות: קורס נתון עשוי למלא יותר מדרישה אחת.

לימודי חובה במתמטיקה 61.0 נק“ז

יש לקחת את כל הקורסים המופיעים בטבלאות הבאות

קורסי חובה מתקדמים במתמטיקה
קורסי חובה מתקדמים במתמטיקה.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
16.0
0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות 4\0 4.0 אביב
0091 מבוא לטופולוגיה 4\0 4.0 אביב
0251 תורת הפונקציות המרוכבות 4\0 4.0 אביב
1041 חשבון אינפינטסימלי גאומטרי 2 4\0 4.0 אביב
קורסי ליבה נוספים במתמטיקה
קורסי ליבה נוספים במתמטיקה.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
9.0
0171 מבוא לתורת הקבוצות 4\0 4.0 אביב
2201 מתמטיקה בדידה 4\2 5.0 סתיו
קורסי חובה בסיסיים
קורסי חובה בסיסיים. חובה ללמוד במקביל לקורס הסתברות (קורס ניתן בשפה האנגלית) את הקורסים מבוא לאנליזה וחשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 1. לחלופין ניתן ללמוד את הקורס בהסתברות לאחר שנלמדו שני הקורסים הנ“ל.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
36.0
1011 חשבון אינפינטסימלי 1 4\2 5.0 סתיו
1021 חשבון אינפינטסימלי 2 4\2 5.0 אביב
1031 חשבון אינפינטסימלי גאומטרי 1 4\0 4.0 סתיו
1051 מבוא לאנליזה 4\0 4.0 סתיו
1211 אלגברה לינארית 1 4\2 5.0 סתיו
1221 אלגברה לינארית 2 4\2 5.0 אביב
7031 מבנים אלגבריים 4\0 4.0 סתיו
8001 הסתברות 4\0 4.0 סתיו

חובת בחירה באנליזה קורס אחד לפחות

קורס אחד לפחות מתוך רשימת הקורסים הבאה:

מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
8.0
0081 יסודות תורת המידה(*) 4\0 4.0 סתיו
0291 התמרות אינטגרליות ומשוואות דיפרנציאליות חלקיות 4\0 4.0 סתיו

חובת בחירה באלגברה קורס אחד לפחות

קורס אחד לפחות מתוך רשימת הקורסים הבאה:

מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
12.0
6031 תורת המספרים 4\0 4.0 סתיו
7041 תורת השדות ותורת גלואה(*) 4\0 4.0 אביב
7071 מבוא לאלגברה קומוטטיבית(*) 4\0 4.0 סתיו

בחירה במתמטיקה לפחות 24.0 ולכל היותר 50.0 נק“ז

קורסים מתקדמים הניתנים על-ידי המחלקה. הקורסים מתפרסמים בדף המחלקה, לפני תחילת כל סמסטר

לפחות 24.0 ולכל היותר 50.0 נק"ז מתוך רשימת הקורסים הבאה:

מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
76.0
0081 יסודות תורת המידה(*) 4\0 4.0 סתיו
0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות 4\0 4.0 אביב
0811 פתרון בעיות 3\0 3.0
0611 מבוא לדינמקיה טופולוגית 4\0 4.0 סתיו
8001 הסתברות 4\0 4.0 סתיו
0091 מבוא לטופולוגיה 4\0 4.0 אביב
1031 חשבון אינפינטסימלי גאומטרי 1 4\0 4.0 סתיו
0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות(!) 4\2 5.0 סתיו
7041 תורת השדות ותורת גלואה(*) 4\0 4.0 אביב
1051 מבוא לאנליזה 4\0 4.0 סתיו
6031 תורת המספרים 4\0 4.0 סתיו
0711 שרשראות מרקוביות והילוכים מקריים 4 אביב
0121 תורת הקירובים 4\0 4.0 אביב
7071 מבוא לאלגברה קומוטטיבית(*) 4\0 4.0 סתיו
0251 תורת הפונקציות המרוכבות 4\0 4.0 אביב
0291 התמרות אינטגרליות ומשוואות דיפרנציאליות חלקיות 4\0 4.0 סתיו
7031 מבנים אלגבריים 4\0 4.0 סתיו
6081 תורת הגרפים 4\0 4.0 אביב
1041 חשבון אינפינטסימלי גאומטרי 2 4\0 4.0 אביב
6061 לוגיקה 4\0 4.0 סתיו

לימודי חובה במדעי המחשב 3.0 נק“ז

יש לקחת את הקורס הבא

במקרים חריגים ניתן ללמוד במקום קורס תכנות אחר באישור ועדת ההוראה
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
202.1.9041 מבוא לתכנות עם פייתון 2\2 3.0 סתיו

לימודי בחירה כלליים לכל היותר 6.0 נק“ז

קורסים כלשהם מכלל המופיעים בשנתון

לימודי השלמה למדעים לכל היותר 20.0 נק“ז

קורסי בחירה ממחלקות בפקולטה למדעי הטבע או באחת המחלקות להנדסה אשר מקיימות תואר כפול עם המחלקה למתמטיקה, או ביחידה לקידום המקצועיות בחינוך. רשימת הקורסים המוצעים תפורסם במחלקות הרלוונטיות או במערכת שעות האוניברסיטאית.

רישום לקורסים בסעיף זה יהיה באישור ועדת ההוראה של המחלקה למתמטיקה, ועל בסיס מקום פנוי. ככלל, למעט מקרים חריגים, ועדת ההוראה למתמטיקה תאשר קורסים בתנאים הבאים:

  • אין חפיפה משמעותית בין הקורס המבוקש לבין קורס אשר ניתן ע“י המחלקה למתמטיקה.
  • אין חפיפה משמעותית בין הקורס המבוקש לבין קורס אחר בתכנית הלימודים של התלמיד/ה.
  • לא יאושרו קורסי שירות אשר ניתנים על ידי מחלקה אחת לתלמידי מחלקה אחרת, למעט אם ישנה הצדקה מיוחדת לכך.
  • לא יאושר רישום לקורסים במסגרת זו במהלך סמסטר א‘ של שנה א‘.

למען הסר ספק, אין חובה לבחור בקורסים מקטגוריה זו

לימודי חובה כלליים 2.0 נק“ז

יש לקחת את כל הקורסים המופיעים בטבלאות הבאות

קורסי חובה באנגלית
קורסי חובה באנגלית.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
153.1.5051 אנגלית מתקדמים 2 טבע 4\0 2.0 סתיו, אביב
קורסי חובה כלליים
קורסי חובה כלליים.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
0.0
299.1.1121 הדרכה בספריה 0\0 0.0 סתיו, אביב
900.5.5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית 0\0 0.0 סתיו, אביב