24–2023–ב

נושאי לימוד

האפקט הפוטואלקטרי, ניסוי פרנק-הרץ, אפקט קומפטון, ניסוי יונג, דואליות חלקיק-גל, מודל בוהר, הטבלה המחזורית משוואת שרודינגר, אופרטורים, אוסצילטור הרמוני, פוטנציאלי מדרגות, מכניקת קוונטים במרחב הילברט, קומוטטור, כוחות מרכזים, תנע זוויתי , אטום המימן, שדה מגנטי וספין

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 203.1.3141