24–2023–ב

פרופ' אריאל ידין

נושאי לימוד

בקורס הזה נבנה שיטות בתורת ההסתברות ונשתמש בהן כדי לחקור את הגיאומטריה של חבורות נוצרות סופית. המטרה היא להגיע להוכחה (אלמנטרית) של משפטו המפורסם של Gromov: חבורה נוצרת סופית היא כמעט נילפוטנטית אם ורק אם היא בעלת גידול פולינומי. נציג גם את מצב חזית המחקר בנושא, כולל שאלות פתוחות למחקר.

נושאים:

 1. תוחלת מותנה, מרטינגיילים
 2. הילוכים מקריים על חבורות
 3. גרפי Cayley
 4. אנטרופיה
 5. פונקציות הרמוניות
 6. פעולות אוניטריות
 7. חבורות נילפוטנטיות ופתירות
 8. משפט Milnor-Wolf
 9. משפט Gromov ** ככל שיתיר הזמן:
 10. פונקציות הרמוניות חסומות
 11. משפט Choquet-Deny
 12. פונקציות הרמוניות חיוביות

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.0601