24–2023–ב

נושאי לימוד

  1. מבוא: המבנה הכללי ואופן פעולתו של מחשב ספרתי רב-תכליתי, ארגון יחידת המעבד המרכזי (CPU), ייצוג ועיבוד אינפורמציה (נתונים ותוכניות).
  2. שפת המכונה: ייצוג פעולות ופקודות, בחירת קבוצת הפקודות, תכנון מבנה הפקודה, שיטות מיעון.
  3. יחידת הבקרה: שיטות מימוש יחידות בקרה באמצעות לוגיקה ומיקרו-תכנות, פירוש וביצוע של סידרת פקודות.
  4. היחידה האריתמטית: ייצוג מספרים, פעולות חשבון בסיסיות במערכות ספרתיות, חיבור, חיסור, כפל וחילוק של מספרים עם נקודה-קבועה ונקודה-צפה.
  5. יחידת הזיכרון: סוגי זיכרון, שיטות מיפוי הזיכרון, ארגון הזיכרון, זיכרון מדומה, זיכרון מטמון.
  6. יחידת קלט-פלט: שיטות מיפוי קלט-פלט, בקרת תעבורת נתוני קלט-פלט בעזרת סריקה סדרתית, פסיקה וגישה ישירה לזיכרון (DMA).

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 361.1.3301