24–2023–ב

נושאי לימוד

אנליזה וקטורית מתקדמת, טורי פוריה, אינטגרל פוריה. פונקציות כדוריות וגליליות. חוקים של אלקטרוסטטיקה בריק ובמבדדים. קיטוב בשדה חשמלי. משוואות לפלס ופואסון. פיתוח מולטיפולי של פוטנציאל. בעיות תנאי שפה בקואורדינטות קרטזיות, גליליות, וכדוריות. פונקציות גרין. אנרגית האינטראקציה בין מולטיפולים. אנרגיה של השדה החשמלי. שדה מגנטי. חוק שימור המטען. משוואות המגנטוסטטיקה בריק ובחומרים מגנטיים. פוטנציאל וקטורי. דיפול מגנטי. קשר בין המומנט המגנטי לתנע הזויתי. בעיות תנאי שפה במגנטוסטטיקה. אינטראקציה מגנטית בין הזרמים והכוחות הפועלים על זרמים בשדה מגנטי. מקדמי ההשראה.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 203.1.2381