24–2023–ב

נושאי לימוד

מטרת הקורס להסביר ולהדגים מושגי יסוד במדעי המחשב, תכנות מונחה עצמים ועקרונות תכנות באמצעות שפת Java. 1. מבוא מבני נתונים ואלגוריתמים. 2. עקרונות תכנות מבני ותכנות מונחה עצמים, הורשה, מחלקות מופשטות וממשקים. 3. הגדרות ותכניות רקורסיביות; יעילות אלגוריתמים : חסמים עליונים וחישוב זמני ריצה של אלגוריתמי מיון וחיפוש בסיסיים. 4. שפת Java כשפת תכנות רגילה עם דוגמאות מתחומים שונים במדעי המחשב כגון : מבני נתונים מופשטים,

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 202.1.1011