יש לקחת את הקורס הבא

מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
203.1.1141 עקרונות מתימטיים בפיסיקה 1 3\2 4.0 סתיו

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף