תיאור

ניתן ללמוד רק בקורסים של המחלקות למדעי הטבע או המחלקה להנדסת חשמל אשר מיועדים לתלמידי המחלקות הללו, ולא בקורסי שירות