יש לקחת את כל הקורסים מתוך

מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
35.5
202.1.1011 מבוא למדעי המחשב 4\2 5.0 סתיו
202.1.1031 מבני נתונים 4\2 5.0 אביב
202.1.2011 מודלים חישוביים 4\2 5.0 אביב
202.1.2031 תכנות מערכות 4\2 5.0 סתיו
202.1.2041 תכנון אלגוריתמים 4\2 5.0 סתיו, אביב
202.1.2051 עקרונות שפות תכנות 4\2 5.0 אביב
202.1.2081 מעבדה מורחבת בתכנות מערכות 0\3 2.0 סתיו
361.1.3131 מבוא להנדסת חשמל 2 3\1 3.5 סתיו

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף