התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים, הלומדים במחלקה למתמטיקה ונמצאים בשנת הלימודים השנייה או השלישית לתואר הראשון.

התכנית מאפשרת לתלמידים מצטיינים, המתכוונים להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים, להיחשף לפעילות מחקרית.

פרטים נוספים באתר הפקולטה למדעי הטבע.

תלמידים המשתתפים בתוכנית ”דקלים“ ילמדו במסגרת תכנית הלימודים את הקורס ”התנסות מחקרית“, במהלך כל סמסטר לימודים, במסגרת קורסי בחירה במחלקה:

  1. 201-17771 התנסות מחקרית 1
  2. 201-17772 התנסות מחקרית 2
  3. 201-17773 התנסות מחקרית 3
  4. 201-17774 התנסות מחקרית 4

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף

דרישות המסלול

על מנת לסיים את התואר במסלול זה, יש למלא את כל הדרישות הבאות. שימו לב שהדרישות אינן זרות: קורס נתון עשוי למלא יותר מדרישה אחת.