עמוד זה מציג את כל האירועים המתרחשים במחלקה השבוע. ניתן לבחור שבוע אחר, או תאריכים שונים, בשדות בתחתית העמוד.

BGU Probability and Ergodic Theory (PET) seminar

Equidistribution of Discrepancy Sequences (Joint with Dolgopyat)

מאי 16, 11:10—12:00, 2024, -101

מרצה

Omri Sarig (Weizmann Institute of Science)

תקציר

Let \alpha be an irrational number and let J be a sub interval of [0,1]. The discrepancy sequence of J is D(N), where

D(N):=the number of visits of n\alpha mod 1 to J for 1<n<N minus N J .

Weyl’s Equidistribution Theorem says that D(N)=o(N). But this sequence is not necessarily bounded.

I will characterize the irrationals \alpha of bounded type, for which the discrepancy sequence of the interval [0,1/2] is equidistributed on (1/2)Z . This is joint work with Dima Dolgopyat.


תאריכים אחרים