מחקר

Probability: random walks, interacting particle systems, discrete analysis. Geometric group theory: spaces of harmonic functions on groups, random walks on groups, boundaries.

קבוצות מחקר
זהויות ברשת
BGU Pure
Orcid
Scopus
Web of Science
MathSciNet

פרטי התקשרות

חדר
114
טלפון
61617
דואל