מחקר

Operator theory, system theory, algebraic geometry

זהויות ברשת
BGU Pure
Orcid
Scopus
Web of Science
MathSciNet

פרטי התקשרות

חדר
103
טלפון
61618
דואל