מחקר

זהויות ברשת
BGU Pure
Scopus

פרטי התקשרות

חדר
מינוס 127 (שעות קבלה: בניין 58 חדר מינוס 125)
טלפון
דואל
שעות קבלה
יום ג' 12:30-14:30