פרטי התקשרות

חדר
מינוס 110 (שעות קבלה: בניין 58 חדר מינוס 126 (קומת מרתף))
טלפון
77816
דואל
שעות קבלה
יום א, ה 12:00-13:00