פיודור_פקוביץ_.jpg

מחקר

Function Theory, Differential equations, Number Theory

קבוצות מחקר
זהויות ברשת
BGU Pure
Orcid
Scopus
Web of Science
MathSciNet

פרטי התקשרות

חדר
310
טלפון
77815
דואל
שעות קבלה
ה 10-12