פרטי התקשרות

חדר
10 (שעות קבלה: בניין 58 חדר מינוס 119)
טלפון
77812
דואל