מחקר

Galois theory, field arithmetic, Galois cohomology, valuation theory

קבוצות מחקר
זהויות ברשת
BGU Pure
Orcid
Scopus
Web of Science
MathSciNet

פרטי התקשרות

חדר
106
טלפון
61627
דואל