תוכנית הלימודים היא באחריות משותפת של המחלקה למתמטיקה והמחלקה למדעי המחשב.

Dependency Graph

Nodes are draggable, double click for more info

The Degree Requirements

To satisfy this degree program, each of the following requirements should be satisfied. Note that these are not mutually exclusive: a given course may satisfy more than one requirement.

Mandatory math studies 49.0 Credits

The courses in each of the following lists should be taken

Basic mandatory courses
Basic mandatory courses. חובה ללמוד במקביל לקורס הסתברות (קורס ניתן בשפה האנגלית) את הקורסים מבוא לאנליזה וחשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 1. לחלופין ניתן ללמוד את הקורס בהסתברות לאחר שנלמדו שני הקורסים הנ”ל.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
36.0
1011 Infinitesimal Calculus 1 4/2 5.0 Fall
1021 Infinitesimal Calculus 2 4/2 5.0 Spring
1031 Geometric infinitesimal calculus 1 4/0 4.0 Fall
1051 Introduction to Analysis 4/0 4.0 Fall
1211 Linear algebra 1 4/2 5.0 Fall
1221 Linear algebra 2 4/2 5.0 Spring
7031 Algebraic Structures 4/0 4.0 Fall
8001 Probability 4/0 4.0 Fall
Additional core math courses
Additional core math courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
9.0
0171 Introduction to Set Theory 4/0 4.0 Spring
2201 Discrete Mathematics 4/2 5.0 Fall
Applied math
Applied math.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
0121 Approximation Theory 4/0 4.0 Spring

Mandatory Elective Math at least 2 courses

At least 2 courses from the following course lists:

Analysis mandatory elective
Analysis mandatory elective.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
8.0
0081 Fundamentals of Measure Theory(*) 4/0 4.0 Fall
0291 Integral Transforms and Partial Differential Equations 4/0 4.0 Fall
Advanced mandatory math courses
Advanced mandatory math courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
16.0
0061 Ordinary Differential Equations 4/0 4.0 Spring
0091 Introduction to Topology 4/0 4.0 Spring
0251 Theory of Functions of a Complex Variable 4/0 4.0 Spring
1041 Geometric infinitesimal calculus 2 4/0 4.0 Spring
Algebra mandatory elective
Algebra mandatory elective.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
12.0
6031 Theory of Numbers 4/0 4.0 Fall
7041 Field Theory and Galois Theory(*) 4/0 4.0 Spring
7071 Introduction to Commutative Algebra(*) 4/0 4.0 Fall

Mathematics elective at least 2 courses, at most 26.0 credits

Elective math courses given by the department. The courses are advertised on the department webpage before each term.

Mandatory studies in the other department 35.5 Credits

The Courses In the Following List Should Be Taken

Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
35.5
202.1.1011 Computer Programming 4/2 5.0 Fall
202.1.1031 Data structures 4/2 5.0 Spring
202.1.2011 computational models 4/2 5.0 Spring
202.1.2031 Systems programming 4/2 5.0 Fall
202.1.2041 Algorithm design 4/2 5.0 Fall, Spring
202.1.2051 Programming languages 4/2 5.0 Spring
202.1.2081 extended System Programming Laboratory 0/3 2.0 Fall
361.1.3131 Introduction to Electrical Engineering 2 3/1 3.5 Fall

General elective studies at most 6.0 credits

Any course offered by the University

Science complement studies at most 8.0 credits

ניתן ללמוד רק בקורסים של המחלקות למדעי הטבע או המחלקה להנדסת חשמל אשר מיועדים לתלמידי המחלקות הללו, ולא בקורסי שירות

Mandatory general studies 2.0 Credits

The courses in each of the following lists should be taken

Mandatory English courses
Mandatory English courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
153.1.5051 Advanced English 2 4/0 2.0 Fall, Spring
Mandatory general courses
Mandatory general courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
0.0
299.1.1121 Library Orientation 0/0 0.0 Fall, Spring
900.5.5001 Prevention of sexual harassment: The Israeli Law and the University regulations 0/0 0.0 Fall, Spring