The Courses In the Following List Should Be Taken

 • 203.1.1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה
 • 203.1.1161 מבוא לפיסיקה מודרנית 2
 • 203.1.1281 פיסיקה 1 – לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.2371 פיסיקה 2 – לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.2121 פיסיקה 3
 • 203.1.2281 מכניקה אנליטית
 • 203.1.2381 אלקטרודינמיקה 1
 • 203.1.2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.3141 תורת הקוונטים 1
 • 203.1.3241 תורת הקוונטים 2
 • 203.1.2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1
 • 203.1.2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2
 • 203.1.2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1