המגמה במתמטיקה כללית מעניקה לתלמיד רקע רחב ומעמיק במגוון התחומים המרכזיים של המתמטיקה. הלימודים כוללים מקצועות חובה בסיסיים במתמטיקה, ואפשרויות רחבות של מקצועות בחירה לפי הכוון המועדף על התלמיד; במיוחד ניתן לבנות תוכנית בכיוון המתמטיקה השימושית.

Dependency Graph

Nodes are draggable, double click for more info

The Degree Requirements

To satisfy this degree program, each of the following requirements should be satisfied. Note that these are not mutually exclusive: a given course may satisfy more than one requirement.

Mandatory math studies 61.0 Credits

The courses in each of the following lists should be taken

Basic mandatory courses
Basic mandatory courses. חובה ללמוד במקביל לקורס הסתברות (קורס ניתן בשפה האנגלית) את הקורסים מבוא לאנליזה וחשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 1. לחלופין ניתן ללמוד את הקורס בהסתברות לאחר שנלמדו שני הקורסים הנ”ל.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
36.0
1011 Infinitesimal Calculus 1 4/2 5.0 Fall
1021 Infinitesimal Calculus 2 4/2 5.0 Spring
1031 Geometric infinitesimal calculus 1 4/0 4.0 Fall
1051 Introduction to Analysis 4/0 4.0 Fall
1211 Linear algebra 1 4/2 5.0 Fall
1221 Linear algebra 2 4/2 5.0 Spring
7031 Algebraic Structures 4/0 4.0 Fall
8001 Probability 4/0 4.0 Fall
Advanced mandatory math courses
Advanced mandatory math courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
16.0
0061 Ordinary Differential Equations 4/0 4.0 Spring
0091 Introduction to Topology 4/0 4.0 Spring
0251 Theory of Functions of a Complex Variable 4/0 4.0 Spring
1041 Geometric infinitesimal calculus 2 4/0 4.0 Spring
Additional core math courses
Additional core math courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
9.0
0171 Introduction to Set Theory 4/0 4.0 Spring
2201 Discrete Mathematics 4/2 5.0 Fall

Mandatory Elective Analysis at least 1 course

At least 1 course from the following course list:

Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
8.0
0081 Fundamentals of Measure Theory(*) 4/0 4.0 Fall
0291 Integral Transforms and Partial Differential Equations 4/0 4.0 Fall

Mandatory Elective Algebra at least 1 course

At least 1 course from the following course list:

Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
12.0
6031 Theory of Numbers 4/0 4.0 Fall
7041 Field Theory and Galois Theory(*) 4/0 4.0 Spring
7071 Introduction to Commutative Algebra(*) 4/0 4.0 Fall

Mathematics elective at least 24.0 and at most 50.0 credits

Elective math courses given by the department. The courses are advertised on the department webpage before each term.

Mandatory CS studies 3.0 Credits

The Following Course Should Be Taken

Under exceptional circumestances, a different programming course can be taken (by aproval of the teaching committee)
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
202.1.9041 Introduction to Programming with Python 2/2 3.0 Fall

Science complement studies at most 20.0 credits

קורסי בחירה ממחלקות בפקולטה למדעי הטבע או באחת המחלקות להנדסה אשר מקיימות תואר כפול עם המחלקה למתמטיקה, או ביחידה לקידום המקצועיות בחינוך. רשימת הקורסים המוצעים תפורסם במחלקות הרלוונטיות או במערכת שעות האוניברסיטאית.

רישום לקורסים בסעיף זה יהיה באישור ועדת ההוראה של המחלקה למתמטיקה, ועל בסיס מקום פנוי. ככלל, למעט מקרים חריגים, ועדת ההוראה למתמטיקה תאשר קורסים בתנאים הבאים:

  • אין חפיפה משמעותית בין הקורס המבוקש לבין קורס אשר ניתן ע”י המחלקה למתמטיקה.
  • אין חפיפה משמעותית בין הקורס המבוקש לבין קורס אחר בתכנית הלימודים של התלמיד/ה.
  • לא יאושרו קורסי שירות אשר ניתנים על ידי מחלקה אחת לתלמידי מחלקה אחרת, למעט אם ישנה הצדקה מיוחדת לכך.
  • לא יאושר רישום לקורסים במסגרת זו במהלך סמסטר א’ של שנה א’.

למען הסר ספק, אין חובה לבחור בקורסים מקטגוריה זו

General elective studies at most 6.0 credits

קורסים כלשהם מכלל המופיעים בשנתון

Mandatory general studies 2.0 Credits

The courses in each of the following lists should be taken

Mandatory English courses
Mandatory English courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
153.1.5051 Advanced English 2 4/0 2.0 Fall, Spring
Mandatory general courses
Mandatory general courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
0.0
299.1.1121 Library Orientation 0/0 0.0 Fall, Spring
900.5.5001 Prevention of sexual harassment: The Israeli Law and the University regulations 0/0 0.0 Fall, Spring